דרישות

מרכיב משמעותי בפעילות האגודה הוא לייצר סטנדרט הדרכה אליו מחויבים כל מדריכינו. תג חבר האגודה שאנו מעניקים לחברינו מסמל מצוינות מקצועית אותה השיגו כל חברי האגודה.

חינוך

אנו מאמינים שעל חברי האגודה להחזיק ברקע לימודי/אקדמי, בעדיפות לתחומים העוסקים בהיסטוריה גרמנית, כבסיס לעולם הידע שלהם; מבחינה אקדמית, המשמעות היא תואר ראשון או מקביל אליו בתחום מדעי החברה. יחד עם זאת, אנו יודעים כי חלק מחברי האגודה נהפכו למדריכים ללא הכשרה מסוג זה, ואנו מוכנים לחרוג ממדיניות זאת על בסיס אינדיווידואלי.

ניסיון

אנו מאמינים כי ההיבט החשוב ביותר בקבלה לחברות האגודה הוא ניסיון קודם בהדרכה בעיר. מבחינה מעשית, המשמעות היא עבודה באחת מחברות הסיורים המוכרות בעיר, או כמדריכים עצמאיים במשרה מלאה, במשך לפחות שנתיים, ועם ניסיון בהדרכת למעלה מ 200 סיורים.

אמנם ניתן ללמוד על ההיסטוריה של ברלין באמצעות ספרים ובכיתת הלימוד, אך לתפיסתנו לא ניתן להיעשות מדריך מוצלח ללא שיטוט ארוך וממצה ברחובותיה של ברלין. כחלק ממחויבותנו להבטיח את מצוינות חברי האגודה, לא נקבל לשורותינו מועמדים שאינם עומדים בקריטריון זה.

תהליך קבלה

לאחר הגשת בקשתכם להצטרפות לאגודה, הבקשה תיבחן על ידי הועד המנהל על מנת לוודא עמידה בכל דרישות האגודה. לאחר מכן, תתבקשו להשתתף באחד המפגשים החודשיים שהעמותה מארגנת, שם תוכלו לפגוש את אחד מחברי הועד ולהציג את עצמיכם ואת מניעיכם להצטרף לאגודה. השלב האחרון של תהליך הקבלה הוא סיור מבחן במרכז ברלין, בהשתתפות מועמדים נוספים (הסיור מתקיים באזור שבין פוטסדאמרפלאץ והרייכסטאג). בסיור זה תיבחנו על הידע שלכם, כמו גם על כישורי ההדרכה.

סיור מבחן

כל המועמדים יסכימו לקחת חלק בסיור מבחן באורך כשעה, ברובע מיטה בברלין, המכסה מספר אתרים מרכזיים. חלק זה של תהליך ההכשרה מבוסס על ביקורת עמיתים, בהשתתפות לפחות חבר אחד מהועד המנהל של האגודה.

קוד אתי

במעמד קבלתכם לאגודה, תתחייבו למלא אחר הקוד האתי של האגודה. קוד זה מכיל נהלי התנהגות המחייבים את החברים בעת מתן סיורים בברלין כחברי האגודה, או בכל פעילות אחרת בהם הם מייצגים את האגודה.

דמי חבר

דמי החבר השנתיים עומדים על 80 אירו בשנה, ויש לשלמם במעמד ההצטרפות לאגודה, וכן בתחילת כל שנה קלנדרית.

למצטרפים לאחר חודש יוני תינתן אפשרות לשלם סכום מופחת בשנת החברות הראשונה.

על ידי הקפדה על הנהלים שצויינו לעיל, אנו יכולים להבטיח כי חברי האגודה הם המדריכים הטובים ביותר בעיר, ושתג האגודה אותו הם נושאים מבטיח לתיירים המגיעים לעיר חווית תיירות ממדרגה ראשונה.